Gyakorlás - 7. évf. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője/Kinsztlerné Lázár Erzsébet

Tantárgyak / Magyar 5-8.
7. évf. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője/Kinsztlerné Lázár Erzsébet
1. Ki várta a glogovai papot a parókián?
Visztula, a kutya
Özvegy Adameczné
a falu tanítója
2. Ki tette az esernyőt a pap húgára?
Szűz Mária
a fehér zsidó
Szent Péter
3. Honnan kezdődött ténylegesen az esernyő legendája?
Srankó János „feltámadásától”
Miután a püspök felszentelte
Gongolyné temetésétől
4. Mit csinált Gregorics a szabadságharc alatt?
Felé se ment a katonaságnak
Bem apó mellett harcolt
Kémkedett
5. Kit vett feleségül Gregorics?
Senkit
Wibra Annát
Egy besztercei mágnás lányát
6. Miért nem fogadta örökbe Gregorics Gyurit?
Nem szerette annyira
Nem volt rá törvényes lehetősége
Féltette a féltestvéreitől
7. Gregorics egyszer majdnem elvesztette egész vagyonát. Hogyan?
Elkártyázta Monacóban
Az ernyő a Tiszába esett, s a nyelében volt a bankutalvány
A féltestvérei adósságát fedezte
8. Miért nem érkezett meg Gyuri Gregorics halálos ágyához?
Gyurinak vizsgáznia kellett
A sürgöny elkeveredett a postán
Nem adták fel a sürgönyt
9. Mit rejtett el Gregorics a befalazott üstbe?
Rozsdás szög, vas, stb.
Bankutalványokat
A végrendeletét
10. Ki vette meg Gregorics esernyőjét?
Müncz Jónás, a fehér zsidó
A glogovai tiszteletes
A féltestvére, mert sejtett valamit
11. Hogyan ismerkedett meg Wibra Gyuri és Bélyi Veronka?
Egy vacsorán véletlenül egymás mellé kerültek
Gyuri megtalálta Veronka elveszett fülbevalóját
Bemutatták őket egymásnak
12. Hogyan tudja meg Gyuri, hogy az apja esernyője Veronkánál van?
Szliminskyné mesélte el
Veronka mondta el
Müncz Móric emlékezett rá
13. Ki adta Wibra Gyurinak azt a tanácsot, hogy vegye el Veronkát?
Álmában Szent Péter
Münczné
Mravucsánék szolgálója
14. Kit mentett ki Wibra Gyuri a szakadékból?
Egy glogovai erdőmunkást
Veronka bátyját, a papot
Sztolarikot
15. Hogyan találták meg a réten az eldobott karikagyűrűt?
Gogoly bátya találta meg
A kaszások lekaszálták a rétet, s ők lelték meg
Nem lett meg a gyűrű