Gyakorlás - 6. évf. Gárdonyi Géza: Egri csillagok II. / SZÖVEGÉRTÉS /Mészárosné Farkas Mária

Tantárgyak / Magyar 5-8.
6. évf. Gárdonyi Géza: Egri csillagok II. / SZÖVEGÉRTÉS /Mészárosné Farkas Mária
1. A mű 1847-ben elnyeri a Kisfaludy Társaság pályadíját.
igaz
hamis
2. Elismerő kritikákat kap, néhányan a Magyar Tudományos Akadémia Péczeli-díjára ajánlják.
igaz
hamis
3. A cselekmény a 16. századi Magyarországon és Konstaninápolyban játszódik.
igaz
hamis
4. Az egri vár bemutatásához Ilosvai Selymes Péter verses históriáját használta fel a szerző.
igaz
hamis
5. Gárdonyi bejárta azokat a helyeket, ahol hősei megfordultak, még Konstantinápolyba is ellátogatott, megnézte az állami börtönt, a hírhedt Jedikulát.
igaz
hamis
6. A végvárakat János Zsigmond óta kőből építették eleink.
igaz
hamis
7. A végvári katonák szegénylegények voltak, kik zsoldjukat felerészt pénzben, felerészt posztóban kapták.
igaz
hamis
8. Gergely és Hajván kedvelték egymást.
igaz
hamis
9. Varsányi Dobó kémje volt.
igaz
hamis
10. A rab oroszlán metafora Dobó Istvánt takarja.
igaz
hamis
11. A híres Bizánc falai között Maylád Istvánnal és Török Bálinttal találkozunk.
igaz
hamis
12. A talizmángyűrű utoljára Gergőhöz került.
igaz
hamis
13. A műben nincs szerepe a szerelemnek.
igaz
hamis
14. A regényben nem találunk olyan szereplőt, aki ne harcolt volna fegyverrel a török ellen.
igaz
hamis
15. A százötvenezernyi fős török sereg kardja Damaszkuszban készült, vértjük derbendi acél, lándzsájuk hindosztáni mesterkovácsok munkája, ágyúikat Európa legjobb öntői alkották.
igaz
hamis
16. A Korán a törökök istene.
igaz
hamis